Akupunktur İstanbul
 
              Bizi takip edin:
 
                    facebook

 
 
Dr. Aydın Kendirci
 
 
1966 yılında Adana’da doğdum. 1983 yılında Adana Erkek Lisesini, 1990 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim.
 
Mecburi Hizmetimi 1990-1992 yılları arasında Bingöl’de yaptım. Daha sonra, SSK ünitelerinde dahiliye polikliniğinde Müdavi Hekim olarak çalıştım (İstanbul, 1992-2003).
 
Bu esnada MSF (Sınır Tanımayan Doktorlar) ile birlikte bir STK bünyesinde Olağandışı Durumlarda Temel Sağlık Hizmeti Sunma, Afet Yönetimi ve Koordinasyon görevlerinde aktif çalışmalarda bulundum. İstanbul 1999, Kocaeli 1999, Bolu 1999, Afyon 2002, Bingöl 2003 depremlerinde gönüllü olarak görev aldım.
 
2003 yılında Kamu görevinden ayrılarak Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası alarak Embriyolog sıfatıyla özel bir Tüp Bebek Merkezinde çalışmaya başladım (Adana 2004). Daha sonra 2010 yılına kadar İstanbul ve Ankara’da özel hastane ve merkezlerde Tüp bebek Laboratuvarlarında Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu, Androloji Laboratuvar Sorumlusu, Hasta bilgileri veri tabanı ve Tıbbi İstatistik Sorumlusu, Tamamlayıcı Tedaviler ve Stres Yönetimi Programı Sorumlusu olarak görev yaptım. 
 
Tüp bebek kliniklerinde çalışırken, gebe kalmaya çalışan ve gebe kalan hastaların tedavisinde daha fazla yardımcı olmak için tamamlayıcı tıp çerçevesinde hipnozla ve akupunkturla ilgilenmeye başladım. Gazi Üniversitesinde Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneğinin düzenlediği Akupunktur eğitimimi tamamladım. Omni Akademiden de temel ve ileri hipnoz eğitimleri aldım. Burada edindiğim yeni bilgi ve becerilerimi, daha önceki tıp ve tüp bebek bilgilerimle entegre ederek tüp bebek tedavisine baş vuran bireylere daha fazla fayda sağlamaya çalıştım. Oldukça tatmin edici sonuçlar ortaya çıktıkça, sonraki yıllarda yaptığım uygulamaların sonuçlarından etkilenerek, mesleki faaliyetime tamamen bu alanda devam etmeye karar verdim.
 
2011 yılında geldiğim Silivri’de, özel bir tıp Merkezinde hem Acil tıp hem de Akupunktur ve Hipnoz Birim Sorumlusu olarak çalıştıktan sonra,son olarak  2012 den beri SARIYER'de çalışmalarıma devam etmekteyim.

Bu esnada İnsanın biyo-psiko-sosyal bir varlık olduğu ve her bireyin, sorunu ne olursa olsun o sorunun aynı zamanda psişik bir boyutunun da olduğu gerçeği ile, temas ettiğim her bireyde, onlara yaklaşımımda bu bütünlüğü sağlayabilmek maksadıyla psikoloji eğitimi almaya karar verdim. Bu kararımı da 2018 yılında Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başlayarak hayata geçirdim ve programdan başarı ile mezun oldum. Bitirme tezimi de, çocukların psiko-sosyal gelişmeleri ya da sorunları üzerinde babanın rolü ve önemine dikkat çektiğim "Baba Yokluğu" üzerine yazdım. 

Son zamanlarda da bütün bu farklı bilgi alanlarındaki birikimlerimi belirli bir yapı içerisinde entegre etmek için bir arayışa başladım. Sonunda kafamdaki bir çok uçuşan soruya en iyi cevap bulduğum bir zemin keşfetim: KAOS Teorisi. Hem modern tıp bilgilerini, hem geleneksel şifacılık ile süregelen kadim bilgileri, hem de insanın psiko-sosyal boyutlarını bir arada bütünleştirebildiğim verimli ve yaratıcı bir alan sundu bana.       
 
 
Bilimsel Etkinlikler:

"Yeni Bir Bilim Paradigması Olarak Kaos Teorisi ve Akupunkturla Uyumu" başlıklı konferans, VI. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, Ankara 2019

"Anneye Yönelik Öfke Probleminde Baba Yokluğunun Rolü: Örnek İki Olgunun Karşılaştırılması” başlıklı Klinik Psikoloji yüksek lisans proje çalışması, İstanbul, 2019

" Kaygı düzeyi yüksek IVF olgularında psikoterapi uygulanmasının gebelik oranlarına etkisi" başlıklı makale çalışması, Klinik Psikoloji yüksek lisans dönem ödevi, İstanbul, 2018

"IVF (in vitro fertilizasyon) Sürecindeki İnfertilite Olgularında Akupunktur Uygulaması" başlıklı panel, VIII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi ve II. Entegre Tıp Sempozyumu, Erzurum 2015

 "İnfertil Çiftler ve Tamamlayıcı/Alternatif Tıp" başlılkı Sözel sunum, İnfertilite Hemşireliği Etkinlik Programı, Amerikan Hastanesi, İstanbul 2012

"Fekal (Anal) İnkontinansta Akupunktur Uygulaması" başlıklı sözel sunum, II.Ulusal Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, Ankara 2011

“İnfertilite pratiğinde stres, anksiyete ve depresyon ile baş etmede tamamlayıcı tedavi yaklaşımları (Akupunktur-Hipnoz)” başlıklı sözel sunum, 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya 2010 

"İnfertil Çiftlerde Stres Yönetimi" başlıklı eğitim seminerleri, Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi, 2008-2010

“Kadın Hastalıklarında Akupunktur Uygulamaları” konulu sözel sunum, Fatih Üniversitesi Kadın Doğum AD, Ankara 2010

"F 344 ratlarında ST 36 akupunktur noktasının uyarılması ile splenic interferon-gamma, interleukin-2, ve NK sitotoksisitesinin artırılması" başlıklı sözel sunum, Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Eğitim Seminerleri, Ankara 2010

 “İnfertilitenin Çiftler Üzerinde Yarattığı Stresin Çözümünde Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları” başlıklı sözel sunum, Güvenli, Hasta Dostu ve Düşük Maliyetli IVF - Geleceğe Giden Yol, Uluslararası Sempozyum, Antalya 2010

"Male (Erkek) Faktörde Akupunktur Uygulamaları" başlıklı sözel sunum, Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi, 2010

 “Akupunktur ve Nitrik Oksit: Mekanistik Yaklaşım” başlıklı sözel sunum, Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Eğitim Seminerleri, Ankara 2010

“İnfertilitede Akupunktur Uygulaması” başlıklı sözel sunum, I. Ulusal Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, Ankara 2009

"Akupunktur-IVF Tedavilerindeki Yeri ve Uygulamaları" başlıklı sözel sunum, Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi, 2008 

" Embriyo Transferi Esnasında Hipnoz" başlıklı sözel sunum, Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi, 2007

Sertifikalar:
 •  İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimi, İstanbul 2011 
 • Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi, İstanbul 2010
 • Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası, Ankara 2008
 • Temel Hipnoz Eğitimi ve İleri Hipnoz Eğitimi Uygulama Sertifikaları, Ankara 2007
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası (Embriyoloji), İstanbul 2004
 • A Tipi ve B Tipi İşyeri Hekimliği Sertifikaları, Adana 1991, İstanbul 2000
 
Üyelikler:
 • İstanbul Tabip Odası
 • Özel Tüp Bebek Merkezleri Derneği
 • Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği
 • İstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı TıpDerneği 
Hobiler ve diğer ilgi alanları:
 • Müzik, Scuba, Edebiyat, Nörobilim, KAOS Teorisi
 
jquery lightbox frameby VisualLightBox.com v5.9
 
 
Copyright © 2015 www.akupunktur.net.tr            aydinkendirci@yahoo.com           Tel. 0532 554 55 01